CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI

PERCAS STUDIO

Percas Studio chuyên sản xuất Casual Games chất lượng cao trên đa nền tảng, phát hành ra thị trường toàn cầu.

“CÙNG LÀM CÙNG HƯỞNG”


Minh Bạch

Minh Bạch là tiêu chí tối quan trọng quyết định sự thành công. Ở Percas Studio, bạn luôn nhận được những gì xứng đáng với công sức bạn bỏ ra với cơ chế đãi ngộ cùng một lộ trình thăng tiến, định hướng phát triển rõ ràng.

Cam Kết

Cam Kết là điều mà chúng tôi luôn tìm kiếm ở những nhân sự tương lai của Percas Studio. Tại đây, sự gắn bó và cống hiến luôn được coi trọng và tưởng thưởng xứng đáng.

Chia Sẻ

Chia Sẻ là yếu tố giúp chúng ta kết nối được với nhau để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất. Một tập thể mạnh luôn là một tập thể có sự gắn bó, thấu hiểu và sẻ chia trong từng vấn đề dù là nhỏ nhất.

Stick of Thrones

The King of Stick War! Build your Empire, conquer the Enemies & win the Throne!

Word Puzzle

Word Puzzle is one of the best word connect games for both beginners and masters! Find all hidden meaningful words via connecting random given letters.

Party Animals

Start the party among the animals now, using your skills to use flying kicks & head butts between these brawlers.

Liên Hệ

  • PERCAS STUDIO
  • info@percas.vn